Cromax Club Tagság

Club tagsággal még olcsóbb!


A Cromax Club tagság ingyenes és teljesen önkéntes. Nem feltétele a vásárlásnak, illetve a szolgáltatások igénybevételének.

Cromax Club tagság nélkül is lehet vásárolni a Cromax üzletekben, a webáruházban, illetve lehet szolgáltatásokat igénybe venni a Szervizben!
A Cromax Club tagság csak előnyökkel jár a tagok számára; olcsóbbak a termékek és gyorsabb, egyszerűbb a vásárlás!

Ha már Cromax Club tag, akkor lépjen be a regisztrációkor megadott adataival.

Ha még nem Cromax Club tag, regisztráljon most !

 

 

Cromax Club szabályzat


Alkalmazás, fogalmak:

 

- A Cromax Kft. létrehozta a Cromax Club elnevezésű programját (továbbiakban Cromax Club), amely programhoz csatlakozottakat Cromax Club tagoknak nevezzük.

 

A Cromax Clubban való részvétel önkéntes, nem kötelező. Enélkül is lehet a Cromax Kft. üzleteiben és webáruházában vásárolni. A tagság ingyenes és kizárólag előnyökkel jár.

 

A Cromax Kft. Club tagjainak hűségét vásárlói kategóriához rendelt kedvezményekkel jutalmazza, melyek pontos részletei lejjebb találhatók.

 

- A Cromax Club program tulajdonosa és üzemeltetője a Cromax Kft.

 

- A Cromax Club szabályzata a programban való részvétel feltételeit tartalmazó dokumentum, mely a Cromax Club tag és a Cromax Kft. közötti szerződés feltételrendszere.

 


 

A Cromax Clubhoz való csatlakozás feltételei:

 

- A Cromax Clubba való belépés feltétele a Cromax Club regisztráció, amely megtehető online formában a cromax.hu weboldalon keresztül. A regisztrációval minden belépő a Cromax Club szabályzatában felsorolt szabályokat és feltételeket automatikusan elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

- Cromax Club tag lehet minden természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

 

- A Cromax Club tag a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait, valamint a program során keletkező adatait a Cromax Kft. a programban vállalt kötelezettségei teljesítéséhez, piackutatáshoz és közvetlen üzletszerzéshez felhasználja, valamint marketing és levelezési célból gyűjtse, rendszerezze és feldolgozza az adatvédelemről szóló nyilatkozatában szereplő módon a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett.

 

A Cromax Kft. az adatvédelmi nyilatkozatában megfogalmazott elveknek megfelelően vállalja, hogy ezen adatokat titkosan kezeli, harmadik fél részére semmilyen körülmények között át nem adja, kivéve ha erre egyéb okból jogszabályi kötelezettsége keletkezik.

 

- A regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat kell megadni! A Cromax Club tagok felelőssége és érdeke adataik helyességéről megbizonyosodniuk. A hiányos vagy nem valós adatokat tartalmazó regisztráció érvénytelen, azokat a Cromax Kft. minden külön értesítés nélkül figyelmen kívül hagyja.

 

- A regisztráció kötelező adatai: név, mobiltelefonszám, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, település, irányítószám, utca, házszám. Eltérő szállítási adatok esetén szállítási név, település, irányítószám, utca, házszám, telefonszám.

 

Amennyiben a Cromax Club tagnak a regisztrációs adataiban időközben változás áll be, a cromax.hu oldalon tudja azokat saját kezűleg módosítani, vagy értesítheti a változásról a Cromax Kft. ügyfélszolgálatát és kérheti az adatai módosítását.

 

- Amennyiben a Cromax Club tag a Cromax Club szabályzatát bármilyen módon megsérti ez a Club tagság azonnali megszűnését eredményezheti.

 

- A Cromax Club tagság 1 évre szól, mely évente a Cromax Kft. által meghosszabítható.

 

A Cromax Club tag kedvezményei

 

- A Cromax Kft. a vevői számára különböző kategóriákban kedvezményeket biztosít. A Cromax Clubba történő belépéssel és regisztrációval minden Cromax Club tag jogosulttá válik a kizárólag Cromax Club tagként elérhető magasabb kedvezményű kategóriákba történő besorolásra.

 

- A kedvezmények mértékét a Cromax Kft. határozza meg. A további kedvezmények mértékét a Cromax Kft. belső szabályzata alapján a Cromax Kft. határozza meg.

 

- Magasabb kedvezményű kategóriába történő besorolásra feljogosító tényezők:

 

A regisztráló rendelkezik 3 vagy annál több saját tulajdonú gépjárművel és ezt a saját üzembentartói névre szóló forgalmi engedélyek másolatával igazolni tudja.

 

A regisztráló rendelkezik legalább 10 vagy annál több saját tulajdonú gépjárművel és ezt a saját üzembentartói névre szóló forgalmi engedélyek másolatával igazolni is tudja.

 

A regisztráló egyidejűleg tagja bármely olyan klubnak, egyesületnek, szervezetnek, akik a Cromax Club társ klubjai között szerepelnek és regisztrációkor érvényes tagságukat igazolni tudják. Társ klubjaink aktuális listája a cromax.hu oldalon elérhető.

 

A regisztráló tevékenysége gépjármű szerviz vagy gépjárműalkatrész kereskedelem. Érvényes cégkivonat másolattal vagy a tevékenység igazolására szolgáló irat másolatával szükséges igazolni.

 

Az igazolásokat megküldhetik az ugyfelszolgalat(kukac)cromax.hu e-mail címre vagy bemutathatják személyesen bármely Cromax Autóalkatrész üzletben.

 

- Kizárólag a Cromax Club tag által átadott igazolások szolgálhatnak a kapott további kedvezmények alapjául. Amennyiben felmerül annak a lehetősége, hogy a kapott kedvezmény alapjául nem valós adatok szolgálnak, a Cromax Club tag kategóriája korrigálható, illetve a Club tag a programból kizárható.

 

A Cromax Club tag saját kedvezményéről a Cromax Kft. üzleteiben érdeklődhet, továbbá adott termékre vonatkozóan internetes bejelentkezés után webáruházunkban tájékozódhat.

 

- A vásárláskor kapott számla későbbi bemutatásával utólagosan nem írhatók jóvá a kedvezmények.

 


 

Az ügyfélszolgálat működése:

 

- A Cromax Club elnevezésű program működésével kapcsolatos további felvilágosítást az érdeklődők a Cromax Kft. ügyfélszolgálatától kaphatnak e-mailben az ugyfelszolgalat(kukac)cromax.hu címen, illetve levélben a Cromax Kft. 1087 Budapest, Tisztes utca 1. szám alatti címére küldve. Továbbá személyesen informálódhatnak bármely Cromax Autóalkatrész üzletben.

 

- A vásárlók adatainak védelme érdekében a Cromax Kft. ügyfélszolgálata az érdeklődő vagy a regisztráció letiltását kezdeményező vásárlónak a kérés teljesítését megelőzően a személyazonosságának megállapítása céljából a személyére vonatkozóan kérdéseket tehet fel, illetve kérheti a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását.

 

- Amennyiben az ügyfélszolgálati munkatárs nem tudott meggyőződni a vásárló személyazonosságáról hitelt érdemlően, joga van a kérést elutasítani. Az üzemeltetőnek jogában áll a telefonon történt megkereséseket előzetes tájékoztatást követően hangfelvételeken rögzíteni.

 


 

A Cromax Club program megváltoztatása:

 

- A Cromax Kft. a Cromax Club szabályzat változásának, kiegészítésének jogát fenntartja.

 

A Cromax Kft. a megváltozott szabályzatot honlapján hirdetmény formájában közzé teszi.

 

- A Cromax Kft. a Cromax Club tagokat a lényeges változásokról az üzletekben elhelyezve, honlapján közzétéve vagy közvetlenül sms-ben, levélben, e-mailben tájékoztatja.

 

- A Cromax Club szabályzat megtalálható a cromax.hu honlapon.

 


 

A Cromax Club program megszüntetése:

 

- A program befejezését az üzemeltető – megfelelő értesítés mellett – szabadon határozza el.

 

- A program befejezéséről szóló értesítést az üzemeltető – a megszüntetést megelőzően legalább 15 nappal – valamennyi üzletében jól látható helyen kifüggeszti, honlapján közzé teszi. Az értesítés tartalmazza a megszűnés részletes feltételeit.

 

- A 15 napos megszüntetési időszak letelte után a kedvezmények nem vehetők igénybe.

 

- Cromax Club tag a programban való részvételét adatainak adatbázisból való törlésével szünteti meg.